Tội lỗi và Ân sủng
Tác giả: P. PMT
Ký hiệu tác giả: PM-P
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000466
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích