Hướng về Đức Kitô
Tác giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
Ký hiệu tác giả: TR-Q
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004972
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007688
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
01. Gặp gỡ Đức Kitô 9
02. Nhận diện Đức Kitô ngày hôm nay 24
03. Lắng nghe Lời Chúa 38
04. Hoán cải hướng về Đức Kitô 55
05. Theo Đức Kitô 71
06. Tin Đức Kitô 85
07. Yêu mến Chúa 102
08. Yêu người như Chúa dạy 119
09. Yêu người như Chúa yêu 135
10. Cầu nguyện với Đức Kitô 151
11. Cầu nguyện theo lời Chúa dạy 167
12. Suy niệm về lời kinh Chúa dạy 182
13. Kết hợp với Đức Kitô 199
14. Làm chứng về Đức Kitô 212
15. Tạ ơn Chúa 228