Thánh vịnh để chiêm niệm
Phụ đề: Gồm 150 Thánh vịnh để suy niệm và cầu nguyện
Nguyên tác: Psalms for Contemplantion
Tác giả: Carlos G. Valles, SJ
Ký hiệu tác giả: VA-C
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000932
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 481
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cảm tạ 13
Lời đầu: Vấn đề cầu nguyện ngày nay 15
QUYỂN I  
Thánh vịnh 1: Lời kinh của người diễm phúc 21
Thánh vịnh 2: Con là con Cha 25
Thánh vịnh 3: Lời kinh mỗi ngày 29
Thánh vịnh 4: Lời kinh đêm 31
Thánh vịnh 5: Lời kinh ban mai 33
Thánh vịnh 6: Sám hối khi đêm về 35
Thánh vịnh 7: Chúa là nơi con nương ẩn 37
Thánh vịnh 8: Lời kinh của các tầng trời 41
Thánh vịnh 9 & 10: Lời cầu của những người bị áp bức 45
Thánh vịnh 11: Can đảm để sống 49
Thánh vịnh 12: Lời Thiên Chúa và lời nhân loại 51
Thánh vịnh 13: Biết đến bao giờ, lạy Chúa? 53
Thánh vịnh 14: Lạy Chúa này con đây! 57
Thánh vịnh 15: Sống gần bên Chúa 59
Thánh vịnh 16: Thành thực với bản thân 61
Thánh vịnh 17: Xin tỏ cho con tình yêu của Chúa! 63
Thánh vịnh 18: Sấm xét của Chúa 65
Thánh vịnh 19: Thiên nhiên và ân sủng 69
Thánh vịnh 20: Chiến xa và chiến mã 73
Thánh vịnh 21: Ước nguyện lòng con 75
Thánh vịnh 22: Khi nỗi buồn giăng mắc 79
Thánh vịnh 23: Vui tươi hồn nhiên 83
Thánh vịnh 24: Hãy ngẩng đầu lên 85
Thánh vịnh 25: Xin đừng để con thất vọng 87
Thánh vịnh 26: Lời cầu của người công chính 89
Thánh vịnh 27: Con tìm kiếm thánh nhan Chúa 91
Thánh vịnh 28: Đá tảng kiên vững 93
Thánh vịnh 29: Bóng tối trên bầu trời 97
Thánh vịnh 30: Những tâm trạng của con 99
Thánh vịnh 31: Vận mạng con ở trong tay Chúa 103
Thánh vịnh 32: Bóng tối nơi hồn con 105
Thánh vịnh 33: Những chương trình của Chúa 107
Thánh vịnh 34: Hãy nếm thử và hãy nhìn coi 111
Thánh vịnh 35: Ta là ơn cứu độ cho ngươi 115
Thánh vịnh 36: Suối nguồn sự sống 119
Thánh vịnh 37: Hãy chờ đợi Chúa 123
Thánh vịnh 38: Lời kinh của người bệnh 127
Thánh vịnh 39: Lời kinh của người rã rời 131
Thánh vịnh 40: Xin mở tai con  135
Thánh vịnh 41: Quan tâm đến người nghèo 139
QUYỂN II  
Thánh vịnh 42: Khát khao Chúa 145
Thánh vịnh 43: Thiên Chúa niềm vui của tôi 149
Thánh vịnh 44: Lời cầu cho Giáo hội lúc gian truân 153
Thánh vịnh 45: Bản tình ca 157
Thánh vịnh 46: Hãy lặng im 161
Thánh vịnh 47: Chúa đã chọn đất này cho con  165
Thánh vịnh 48: Thành đô Thiên Chúa 167
Thánh vịnh 49: Câu đố muôn đời 171
Thánh vịnh 50: Tiết dê 175
Thánh vịnh 51: Tội lỗi con và lòng thương xót Chúa 179
Thánh vịnh 52: Lưỡi dao và cái lưỡi 183
Thánh vịnh 53: Thiên Chúa đã chết 185
Thánh vịnh 54: Quyền năng Thánh Danh Chúa 187
Thánh vịnh 55: Bạo lực trong thành thánh 189
Thánh vịnh 56: Bước đi trước tôn nhan Chúa 193
Thánh vịnh 57: Mục đích Chúa dành cho con 195
Thánh vịnh 58: Lời nguyền cho tật điếc 197
Thánh vịnh 59: Tháp sức mạnh của con 199
Thánh vịnh 60: Thành kiên cố 201
Thánh vịnh 61: Căn lều của con giữa sa mạc 205
Thánh vịnh 62: Tình yêu vững bền 207
Thánh vịnh 63: Cơn khát 209
Thánh vịnh 64: Những mũi tên 211
Thánh vịnh 65: Mùa mưa 213
Thánh vịnh 66: Hãy đến mà xem 217
Thánh vịnh 67: Lời kinh của nhà truyền giáo 221
Thánh vịnh 68: Từ sinai đến Sion 225
Thánh vịnh 69: Gánh nặng cuộc sống 229
Thánh vịnh 70: Xin đừng trì hoãn nữa! 233
Thánh vịnh 71: Tuổi trẻ và tuổi già 237
Thánh vịnh 72: Cầu nguyện cho công lý 241
QUYỂN III    
Thánh vịnh 73: Nỗi ganh tỵ day dứt 247
Thánh vịnh 74: Không còn tiên tri! 251
Thánh vịnh 75: Chén đắng 255
Thánh vịnh 76: Hình phạt chiến tranh 257
Thánh vịnh 77: Tay hữu Chúa 261
Thánh vịnh 78: Lịch sử ơn cứu độ 263
Thánh vịnh 79: Kẻ nội thù 271
Thánh vịnh 80: Cầu nguyện cho Giáo hội 273
Thánh vịnh 81: Hãy nhớ cuộc giải thoát của người 275
Thánh vịnh 82: Thẩm phán tối cao 279
Thánh vịnh 83: Giờ hành động 281
Thánh vịnh 84: Lòng nhiệt thành nhà Chúa 285
Thánh vịnh. 85: Công lý và bình an 289
Thánh vịnh 86: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con 293
Thánh vịnh 87: Sion, mẹ các dân tộc 295
Thánh vịnh 88: Cô đơn, bệnh tật, và chết 297
Thánh vịnh 89: Quyền năng và lời hứa 301
QUYỂN IV  
Thánh vịnh 90: Cuộc đời vắn vỏi 311
Thánh vịnh 91: Thiên Chúa chăm sóc mỗi ngày cho chúng ta 313
Thánh vịnh 92: Bài ca lạc quan 315
Thánh vịnh 93: Chúa tể đại dương 319
Thánh vịnh 94: Lạy Chúa, xin dạy bảo con 321
Thánh vịnh 95: Nơi an nghỉ của Chúa 325
Thánh vịnh 96: Bài ca mới 329
Thánh vịnh 97: Hãy vui mừng trong Thiên Chúa! 333
Thánh vịnh 98: Bài ca khải hoàn 337
Thánh vịnh 99: Thánh, thánh, thánh 339
Thánh vịnh 100: Đàn chiên của Chúa 341
Thánh vịnh 101: Những điều quyết định 345
Thánh vịnh 102: Con yêu quí thành phố của con 347
Thánh vịnh 103: Tín thác nơi lòng thương xót Chúa 351
Thánh vịnh 104: Đất trời hòa hợp 355
Thánh vịnh 105: Chớ đụng đến các tôi tớ của Ta! 359
Thánh vịnh 106: Dân Israel chóng quên 363
Thánh vịnh 107: Những nguy hiểm trong cuộc đời 369
Thánh vịnh 108: Bánh xe cuộc đời 373
Thánh vịnh 109: Khí giới người nghèo 375
Thánh vịnh 110: Tư tế muôn đời 379
Thánh vịnh 111: Lời cầu nguyện cộng đoàn 381
Thánh vịnh 112: Chân dung người công chính 385
Thánh vịnh 113: Mạnh mẽ trong sự yếu đuối 389
Thánh vịnh 114: Thần tượng trên bàn thờ của con 391
Thánh vịnh 115: Thương khó và Phục sinh 395
Thánh vịnh 116: Tuyên lại các lời khấn 397
Thánh vịnh 117: Một lời kinh ngắn 401
Thánh vịnh 118: Niềm vui phục sinh 403
Thánh vịnh 119: Lời kinh của người trẻ 407
Thánh vịnh 120: Lời kinh của khách lưu đầy 411
Thánh vịnh 121: Những điểm yếu của con 415
Thánh vịnh 122: Thành phố bình an 417
Thánh vịnh 123: Lời cầu nguyện của ánh mắt 419
Thánh vịnh 124: Giải thoát 421
Thánh vịnh 125: Kiên vững 423
Thánh vịnh 126: Thủy triều thay đổi 425
Thánh vịnh 127: Lời kinh của người thợ bất đắc dĩ 427
Thánh vịnh 128: Bữa ăn gia đình 429
Thánh vịnh 129: Những kẻ thù của con 431
Thánh vịnh 130: Lời cầu trong mọi lời cầu 433
Thánh vịnh 131: Lời kinh của người tri thức 435
Thánh vịnh 132: Một nơi cư ngụ cho Chúa 437
Thánh vịnh 133: Lời kinh gia đình 441
Thánh vịnh 134: Những giờ thức 443
Thánh vịnh 135: Og và Sihon 445
Thánh vịnh 136: Thánh vịnh tạ ơn cao quí 447
Thánh vịnh 137: Làm sao có thể hát? 449
Thánh vịnh 138: Công việc tay người, xin chớ để dở dang 151
Thánh vịnh 139: Chúa đã thăm dò và biết rõ con 453
Thánh vịnh 140: Công lý cho người bị chà đạp 457
Thánh vịnh 141: Hy tế chiều hôm 459
Thánh vịnh 142: Con lớn tiếng kêu cầu 461
Thánh vịnh 143: Buổi sớm 463
Thánh vịnh 144: Con người là chi? 465
Thánh vịnh 145: Từ thế hệ này đến thế hệ khác 467
Thánh vịnh 146: Đừng luỵ phục người quyền thế 469
Thánh vịnh 147: Chúa các tâm hồn và các tinh tú 471
Thánh vịnh 148: Bài ca mùa đông 473
Thánh vịnh 149: Hãy ngợi khen 475
Thánh vịnh 150: Nhảy múa 477
Thánh vịnh 151: Âm nhạc 479
Những thánh vịnh được cha Carlos yêu chuộng đặc biệt 481