Manna. Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật năm B
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000410
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009227
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Người giữ cửa 5
Người dọn đường 9
Người làm chứng 13
Mừng vui lên 17
Tiến dâng cho Chúa 21
Ngôi sao dẫn đường 26
Thần khí ngự xuống 30
Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem 34
Hay theo tôi 38
Hãy xuất ra khỏi người này 42
Chiều và Sáng 46
Muốn và có thể 50
Bại liệt 54
Mới và cũ 58
Được phép và không được phép 62
Vào hoang địa 66
Được biến đổi hình dạng 70
Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây 74
Chuộng tối hơn sáng 78
Hạt lúa trơ trọi 82
Xin đừng theo ý con 86
Mặt trời hé mọc 90
Vui vì được thấy Chúa 94
Anh em là chứng nhân 98
Mục tử nhân lành 102
Ở lại trong Thầy 106
Ở lại trong tình thương 110
Có Chúa cùng hoạt động 114
Sự thật trọn vẹn 118
Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần 122
Ai là anh em tôi? 126
Bông lúa trĩu hạt 130
Thầy không lo sao? 134
Đụng đến áo 138
Không làm được phép lạ 143
Ngài gọi và sai đi 147
Chanh lòng thương 151
Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn 155
Bánh đích thực 159
Bánh trường sinh 163
Tôi là bánh 167
Lời ban sự sống 171
Từ trái tim con người 175
Nói được rõ ràng 179
Anh em bảo Thầy là ai? 183
Phục vụ mọi người 187
Làm cớ sa ngã 191
Đức Chúa ở cùng Bà 195
Được gấp trăm 199
Đầy tớ và nô lệ 203
Xin thương xót tôi 207
Điều răn đứng đầu 211
Bỏ vào tất cả 215
Không thuộc về thế gian 219
Đứng về phía sự thật 223
Tiến dâng cho Chúa 227
Cha tôi vẫn làm việc 232
Vì muôn người 236
Anh là tảng đá 240
Hãy nghe Người 244
Phải được giương cao 248
Hãy đi khắp thế giới 252
Sao Ngài bỏ rơi con? 256
Tôi sẽ xây dựng lại 260