Khát khao Thiên Chúa
Phụ đề: Cầu nguyện với Thánh vịnh
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lâm Nguyễn
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007822
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0007823
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008964
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Cầu nguyện với thánh vịnh 9
Thánh vịnh 1 – Hạnh phúc thay người 20
Thánh vịnh 6 – Thánh vịnh của người bệnh tật 31
Thánh vịnh 8 – Sững sờ vì được yêu 43
Thánh vịnh 16 – Có Chúa là đủ 54
Thánh vịnh 22 – Vì Chúa ở gần con 64
Thánh vịnh 29 – Tiếng nói của Chúa 72
Thánh vịnh 51 – Trong tình yêu của Chúa, xin Chúa xuống ơn cho Si-on 79
Thánh vịnh 63 – Khát khao của Chúa 86
Thánh vịnh 85 – Có phải Chúa sẽ trở lại không?  94
Thánh vịn 103 – Thiên Chúa là tình yêu 104
Thánh vịnh 122 – Thành Thánh Giê-ru-sa-lem 115
Thánh vịnh 130 – Lời cầu xin sầu não và được thoa dịu 128
Thánh vịnh 131 – Thái độ của đức tin 137
Thánh vịnh 144 – Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng 145
Thánh vịnh 150 – Ca tụng Chúa đi 155
Ngợi khen – Magnificat 170