Suy niệm với Chúa Giêsu
Tác giả: Hương Việt
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001073
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 5
1. Chúa đó 6
2. Chúng tôi đã thấy và đã đến 8
3. Chúa Giê-su vâng phục các ngài 11
4. Và sau đó Chúa thấy đói 14
5. Mẹ Chúa Giê-su cũng có mặt ở đấy 17
6. Đổ đầy tràn miệng chum 20
7. Phải sinh lại lần nữa 23
8. Đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái 26
9. Đánh cá người 29
10. Những người Chúa muốn 31
11. Ánh sáng trần gian 34
12. Có; có; không; không 37
13. Những người ngoại không làm như thế sao 39
14. Vậy cứ xem các quả của họ 42
15. Hãy đến nơi thanh vắng 45
16. Kho tàng ở đâu lòng cũng ở đấy 47
17. Ngày nào có cái khổ của ngày ấ 50
18. Thịt Ta thật là của ăn 52
19. Anh có muốn khỏi không 55
20. Ngọn đèn truyền nóng và chiếu sáng 58
21. Thầy đây đừng sợ 61
22. Thiếu nữ này không chết 64
23. Được nhưng không…hãy cho nhưng không 66
24. Đức Giê-su nhìn và yêu mến chàng 69
25. Chúa sai các ông đi từng hai người một 71
26. Ai không đi với ta là chống lại ta 74
27. Mới và cũ 77
28. Phần tốt nhất 80
29. Như các trẻ nhỏ 83
30. Anh chỉ còn thiệt một sự 86
31. Vậy chúng con sẽ được gì? 88
32. Suốt ngày vất vả và còn bị nắng nôi thiêu đốt 91
33. Chỉ có người ngoại kiều này 94
34. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông 97
35. Nếu hạt lúa 100
36. Thầy đã chọn anh em 103
37. Tôi đứng lên và sẽ đi 106
38. Lúc nào con cũng ở với cha 109
39. Chín giờ anh em không ngờ 113
40. Tôi không biết các cô 115
41. Thưa Thầy nếu có Thầy ở đây 118
42. Chúa Giê-su khóc 121
43. Sao lại phí phạm thế 124
44. Vì chị đã yêu nhiều 127
45. Ngài yêu thương họ đến cùng 131
46. Thánh thần chân lý 134
47. Để tất cả nên một 137
48. Nhưng như cha muốn 140
49. Này bạn, bạn đến đây làm gì thế 143
50. Chúa Giê-su im lặng 146
51. Đây là người 149
52. Ông ở đâu đến 151
53. Đây là mẹ con 154
54. Máu và nước 157
55. Các bà tìm Đức Giê-su chịu đóng đinh 160
56. Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi 163
57. Maria 165
58. Đừng giữ Thầy lại 168
59. Hãy nhìn xem tay Thầy 171
60. Con có mến Thầy hơn các anh em này không. 174