Linh hồn con khát khao thuộc về Ngài
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014116
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014117
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời mở đầu 7
Thánh Vịnh 63 9
LINH HỒN CON KHÁT KHAO NGÀI 9
Thánh Vịnh 42 28
HÃY CẬY TRÔNG CHÚA  28
Thánh Vịnh 84 50
TÂM HỒN CON HƯỚNG LÊN CHÚA 50
Thánh vịnh 16 62
NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON 62
Thánh Vịnh 142 79
NGÀI LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA CON 79
Thánh Vịnh 91 92
THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG BẢO VỆ CON 92
Thánh Vịnh 1 107
THEO NẺO ĐƯỜNG CỦA CHÚA 107
Thánh Vịnh 23 121
CHÚA LÀ MỤC TỬ CỦA CON 121
Thánh Vịnh 62 135
BÌNH AN TRONG CHÚA 135
Thánh Vịnh 130 147
LINH HỒN CON TRÔNG CHỜ CHÚA 147
Thánh Vịnh 100 159
CHÚNG TA THUỘC VỀ NGÀI 159
Sách Tham Khảo 171