Tin mừng Chúa nhật năm A
Phụ đề: Sứ điệp và sống
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002395
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 17
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002558
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 17
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích