Sống dưới con mắt của Chúa
Phụ đề: Suy niệm Lời Chúa
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001508
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001512
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
Phần I: SỐNG VỚI CHÚA 7
Nỗi lòng của Chúa Giêsu 9
1. Hướng lên Thiên Chúa 11
2. Năm tốt lành 13
3. Khi tâm hồn trống rỗng 15
4. Ngài chữa lành mọi bệnh tật của ta 17
5. Mang Chúa Kitô trong mình 20
6. Cùng dâng mình làm lễ tế với Đức Kitô 22
7. Tâm sự với Chúa 24
8. Tin là tiếp nhận 26
9. Giá trị của đức tin 28
10. Tội nhân trước mặt Thiên Chúa 30
11. Nỗi điên rồ của người tin Chúa Kitô 32
12. Lời Chúa 34
13. Cuốn sách mang lại sự sống 36
14. Ta hãy tra hỏi Kinh thánh 38
15. Sống theo lời Chúa dạy 40
16. Đọc Kinh thánh 42
17. Nghe lời Chúa với hết tâm hồn 44
18. Người hành khất 46
19. Thiên Chúa khắp nơi 48
20. Chúa luôn thành tín 50
21. Sống với Chúa 52
22. Đường thánh giá chưa chấm dứt 54
23. Lạy cha chúng con 56
24. Đứng về phía Chúa 58
25. Chúa dẹp yên sóng gió 60
26. Sức mạnh của cầu nguyện 62
27. Phó thác 64
28. Thinh lặng 66
29. Thanh tẩy cõi lòng 68
30. Bạn hãy dìm nỗi đau của bạn vào nỗi đau của Chúa 70
31. Những mê tín cụ thể và những mê tín trừu tượng 72
31. Chúa giêsu hấp hối 74
33. Lạy Chúa xin nhậm lời con 77
34. Hiệp nhất với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô 79
35. Thế nào là yêu Chúa thật tình 81
36. Đi vào trong mầu nhiệm cứu độ
37. Vác thập giá Chúa Kitô 85
38. Gắn liên nỗi khổ đau của ta Vào cuộc khổ đau của Chúa 87
39. Lời kinh của tất cả đời ta 89
40. Tiến dâng những nỗi khó nhọc của ta 91
41. Bình an trong sự cầu nguyện 93
42. Cùng chịu khổ với Chúa Kitô 95
43. Thầy sẽ gặp lại anh em 97
44. Hồng ân do lễ phục sinh 99
45. Vinh quang đã khởi đầu 102
46. Chia sẻ niềm vui của đấng phục sinh 104
47. Không bao giờ sợ hãi 106
48. Niềm vui là di sản của ta 108
49. Lời kinh của tất cả đời ta 110
50. Phục sinh: mầu nhiệm làm phát sinh niềm vui trọn hảo 112
51. Thánh lễ trên thế giới 114
52. Sống như con người đã phục sinh 117
53. Người Kitô hữu và niềm vui 119
54. Đức mẹ lắng nghe lời Chúa  121
55. Chứng cớ tình yêu lớn nhất của Đức Mẹ 123
56. Một cuộc đời thành tựu 126
Phần II: SỐNG VỚI ANH EM 129
57. Tình yêu không biên giới 131
58. Tinh thần phục vụ 133
59. Yêu mà không mong đền đáp 135
60. Nhiều cách sống thánh thiện 137
61. Một linh mục đích thực 139
62. Hoà hảo với chính mình 142
63. Thiên Chúa thật khó hiểu 144
64. Cầu nguyện cho kẻ khác 146
65. Những bạn bè vô tín ngưỡng 148
66. Không sợ thất bại  
67. Nhập thể để truyền giáo 152
68. Chúc tụng Đấng đến nhân danh Chúa 154
69. Theo gương kiên nhẫn của Chúa 156
70. Thân phận bé bỏng của giáo hội 158
71. Cộng đồng anh em  161
72. Người nghèo là chủ của ta 163
73. Rao giảng bằng việc làm 166
74. Làm gương xấu cho người ngoại 168
75. Làm điều xấu vì yếu đuối 170
76. Kính trọng kẻ khác với mình 172
77. Tất cả chúng ta đều liên đới 174
78. Hy sinh vì tình yêu 176
79. Những bạn đồng hành không quen biết 179
80. Lễ vật đẹp lòng Chúa 181
81. Dấu hiệu của người tin Chúa 183
82. Sống trong cộng đoàn anh em  185
Phần III: SỐNG GIỮA LÒNG THẾ GIỚI 187
83. Người Kitô hữu giữa thế gian 189
84. Muối 191
85. Men trong bột 193
86. Tìm thấy trong mọi sự 195
87. Tấm thảm kịch muôn đời của hạnh phúc. 197
88. Tôi tin 200
89. Xây dựng một thê giới tốt hơn 202
90. Hay dở tuỳ lòng con người 204
91. Trong cơn cuồng phong của thế giới 206
92. Chúa thánh thần hoạt động 208
93. Ý nghĩa của lao động 210
94. Giá trị của khoa học kỹ thuật 212
95. Không gì trần tục đôi với ai biết nhìn 214
96. Làm mọi việc cho sáng danh Chúa 216
97. Bí quyết của niềm vui 218
98. Làm việc là một ơn Chúa 220
99. Của cải là cho mọi người 222
100. Chết chỉ là một ngưỡng cửa 224
101. Hướng về tương lai tuyệt vời 226
102. Với Chúa trong thế giới bên ngoài 228
103. Những chữ viết linh động của Chúa 230
104. Ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể 232
105. Hoàn thành ơn gọi của mình 234
106. Nước Thiên Chúa đã khởi đầu 236
107. Mùa xuân bất diệt sẽ đến 238
108. Ngày Chúa quang lâm 240
109. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến 242