Sống Lời Chúa hằng ngày
Tác giả: Tổng Giáo Phận TP. HCM
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002764
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013659
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014839
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích