Hạt nắng vô tư
Tác giả: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000515
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Noel: một niềm vui 7
Noel: một Tin Mừng 15
Chân dung tự nguyện 21
Ưu thế trước Tin Mừng Phục Sinh 27
Sao lại đi tìm? 33
Nỗi oan Tôma 37
Cách hiện diện của Đấng Phục Sinh 43
Ngỡ ngày ngày chung thẩm 49
Lễ Hiển Dung 55
Đức Maria: Địa chỉ trên cao 61
Đức Giêsu là ai? 67
Phêrô và Phaolô 73
Têrêsa Hài Đồng 79
Têrêsa Avila 85
Anê Lê Thị Thành 91
Sự công chính Nước Trời 97
Hôm nay 103
Ngọn lửa Đức Kitô 109
Ngày thứ sau 115
Chức phó tế 123
Như muối của gian trần 129
Người chinh phục đỉnh cao 137
Hiệp nhất 147
Ngày tôn vinh đời dâng hiến 161
Niềm hạnh phúc khác biệt 167
Ở lại trong Tinh Yêu 177
Như đã hẹn tự bao giờ 185
Ba chứ " S" đời dâng hiến 193
Cha tôi: Ông cố.. Gắng 213
Đường đi của Thánh Thần 217
Người phục vụ 225
Hôn phối: hạnh phúc và hồng phúc 231
Gốc mai hy vọng 237
Khúc nguyện cầu cho người đã khuất 243
Cuốn sách cha Kim 249
Mục lục 253