Đàn ông đàn bà tội lỗi
Tác giả: Lm. Đỗ Văn Thiêm
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014939
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 19
Số trang: 83
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ngoại tình 7
Ưu tiên cho phụ nữ 8
I. Người đàn bà bắt quả tang: Phạm tội ngoại tình (Ga 8. 1-11) 9
2. Phản bội 31
II. Người đàn ông tội lỗi: Giuđa 33
. Giết người 59
III. Hêrôđê, Herodiadê và Salomê (Mc 6, 14-29) 61