Suy niệm với các Bí tích
Tác giả: Hương Việt
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000210
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 3
1. Vì loài người chúng ta 9
2. Mầu nhiệm đức tin 12
3. Linh mục, người ban ơn thánh 15
Bí tích Rửa tội 18
4. Con có muốn được rửa tội không 18
5. Hãy ra khỏi đứa bé 22
6. Đức tin 25
7. Hãy mở ra 28
8. Cha rửa con 32
9. Xin Chúa xức dầu cho con 35
10. Áo trắng 38
Bí tích Thêm sức 44
12. Xin sai Chúa Thánh Thần đến 44
13. Nguồn bảy ơn 47
14. Ơn khôn ngoan và ơn thông iểu 51
15. Ơn lo liệu và ơn sức mạnh 54
16. Ơn suy biết và ơn đạo đức 57
17. Ơn kính sợ Thiên Chúa 60
18. Lạy Chúa, xin củng cố 63
Bí tích Giải tội 67
19. Chúa yêu thích sự thật 67
20. Con đắc tội với Chúa 71
21. Tôi thú nhận 74
22. Trái tim tan nát 77
23. Cha tha tội cho con 80
24. Làm việc đền tội cân xứng 83
25. Gia tăng ơn thánh 86
26. Xin trả lại cho con niềm vui ơn cứu độ 89
Bí tích Thánh Thể 93
27. Ta là Bánh hằng sống 93
28. Lễ vật của tôi cũng là của anh chị em 96
29. Chúa Giê-su cầm lấy bánh 100
30. Chúa Giê-su dâng lời tạ ơn 102
31. Chúa Giê-su bẻ ra và trao cho các môn đệ 105
32. Các con hãy cầm lấy mà ăn 108
33. Đây là chiên Thiên Chúa 111
34. Lạy Chúa con chẳng đáng 114
35. Linh hồn con sẽ được lành mạnh 116
36. Thầy ở cùng các con 120
Bí tích Xức dầu bệnh nhân 123
37. Nhờ việc xức dầu thánh này 126
38. Tất cả các tội con đã phạm 129
39. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh 133
Bí tích truyền chức thánh 133
40. Theo phẩm trật Menkixede 135
41. Chúa là gia nghiệp 139
42. Người đọc lời Thiên Chúa 142
43. Như con cái ánh áng 145
44. Hãy tiến lên 148
45. Trung thành phụng sự 151
46. Người cộng tác 154
47. Để được sức mạnh 156
48. Chức vụ linh mục 158
49. Thần Linh thánh hóa 161
50. Tế lễ 163
51. Chúc lành 166
52. Chủ tọa 168
53. Giảng dạy 168
54. Rửa tội 171
55. Hiệu quả của bí tích truyền chức thánh 174
Bí tích Hôn phối 178
56. Hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa 178
57. Cha liên kết các con 183
58.Trung thành 185
59. Giúp đỡ 187
60. Ích lợi và đòi hỏi của tình yêu hôn nhân 190
Phụ lục: Thông điệp về Bí Tích Thánh Thể của ĐGH Gioan Phaolo II 195