Lời mời gọi yêu thương
Nguyên tác: Call to Love
Tác giả: Anthony de Mello, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-A
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000517
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001400
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung  
Lời giới thiệu 9.
Suy niệm 1  
Cảm xúc thế gian - cảm xúc của tâm hồn 11
Suy niệm 2  
Những nguyên cớ của sự bất hạnh 14
Suy niệm 3  
Khám phá chương trình trong đầu bạn 20
Suy niệm 4  
Tìm hiểu chương trình của mình 25
Suy niệm 5  
Tâm trí bạn gây ra sự bất hạnh 30
Suy niệm 6  
Bám víu là chết 34
Suy niệm 7  
Giá trị của những cảm xúc tiêu cực 37
Suy niệm 8  
Quỳến luyến bóp nghẹt sự sống nơi ta 41
Suy niệm 9  
Buông rơi quyến luyến 46
Suy niệm 10  
Đời là một bản giao hưởng 49
Suy niệm 11  
Những tầng lớp trong não 53
Suy niêm 12  
Phẩm tính sự thánh thiện 58
Suy niệm 13  
Cách thức của tự nhiên 62
Suy niệm 14  
Đổi thay nhờ ân sủng 66
Suy niệm 15  
Ta gặp thấy tình yêu trong tự do 70
Suy niệm 16   
Ngửời thầy đích thực duy nhất của bạn 74
Suy niệm 17  
Sự đơn sơ đạt được 78
Suy niệm 18  
Đặc tính của tình yêu 82
Suy niệm 19  
Niềm tin và sự quyến luyến: những trở ngại cho tình yêu' 86
Suy niệm 20  
Yêu là nhìn 91
Suy niệm 21  
Không sợ hãi - tự do 94
Suy niêm 22  
Thành phần của tình yêu 99
Suy niệm 23  
Nhìn là đòi hỏi trước tiên của sự sống 103
Suy niệm 24  
Chiêm niệm, biến đổi 108
Suy niệm 25  
Hãy mạnh tay với những quyến luyến của mình.   
Suy niệm 26  
Vươn lên qua đau thương 118
Suy niệm 27  
Tim kiếm niềm vui nước trời 121
Suy niệm 28  
Bay đi nỗi bất an 127
Suy niệm 29  
Đối diện cuộc sinh tử 131
Suy niệm 30  
Chánh tư duy, chánh tâm 134
Suy niệm 31  
Thần tính quanh bạn  139