100 bài giáo lý Kinh Thánh
Phụ đề: Giờ đền tạ của gia đình
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010903
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 681
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  TẬP I  
Bài 1: ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT  
  Thờ một Thiên Chúa độc nhất chân thật. 5
Bài 2: Không bói toán, cầu cơ v.v... mê tín dị đoan.  8
Bài 3: Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng Hằng sống. 12
Bài 4: Tin vào Thiên Chúa quyền phép. 17
Bài 5: ĐIỀU RĂN THỨ BA.  
  Phụng tự Thiên Chúa. Ngày Chúa nhật. 21
Bài 6: ĐIỀU RĂN THỨ HAI.  
  Chớ kêu tên Chúa vô cớ. 26
Bài 7: Nói lộng ngôn phạm thượng. 31
Bài 8: ĐIỀU RĂN THỨ TƯ  
  Thảo kính cha mẹ. 36
Bài 9: Lòng hiếu thảo.  41
Bài 10: Bà mẹ của Tôbya. 46
Bài 11: Người cha gương mẫu. 52
Bài 12: Bà mẹ can đảm. 56
Bài 13: Ông bố yếu đuối. 61
Bài 14: Các người bề trên. 66
Bài 15: Quan hệ chủ - tớ. 71
Bài 16: Người trên kẻ dưới. 77
Bài 17: Kính lão đắc thọ. 82
Bài 18 Tình anh chị em ruột thịt. 87
Bài 19: .................................(tiếp) 93
Bài 20: Tình họ hàng, gia tộc. 99
Bài 21: Tình bạn. 106
Bài 22: ĐIỀU RĂN THỨ NĂM.  
  Chớ giết người. 112
Bài 23: Thiên Chúa chọn người anh dũng. 117
Bài 24: Không được làm hại sự sống . 124
Bài 25: Liều mạng can vua 131
Bài 26: Salômôn, người khôn ngoan thông thái 137
Bài 27: Nữ hoàng Saba yết kiến hoàng đế Salômôn.  143
Bài 28: Thương xác 7 mối. 149
Bài 29: ....................(tiếp) 155
Bài 30: .....................(tiếp) 162
Bài 31: Người đàn bà sát nhân. 170
Bài 32: Thương linh hồn 7 mối 177
Bài 33: ........................(tiếp) 184
Bài 34: ........................(tiếp) 190
Bài 35: ĐIỀU RĂN THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN:  
  Chớ dâm dục  
  Loài người có nam có nữ. 198
Bài 36: Vai trò nữ giới. 205
Bài 37: Yêu nhau quá sớm. 211
Bài 38: Yêu đến thuở bạc đầu. 218
Bài 39: Đức liêm sỉ. 225
Bài 40: Đức thanh tịnh. 233
Bài 41: Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Samson và Đalila) 239
Bài 42: Tại sao Sôđôm bị hủy diệt? 245
Bài 43: Truyện Bà Suzana 251
Bài 44: Già nhân ngãi non vợ chồng ((Truyện Suzana tiếp) 257
Bài 45: Tội ngoại tình và ly dị. 265
Bài 46: ĐIỀU RĂN THỨ BẢY VÀ THỨ MƯỜI  
  Chớ lấy, chớ tham của người.  
  Tạo thành tuyệt vời của Thiên Chúa. 271
Bài 47: Quyền sở hữu. 277
Bài 48: Sử dụng của cải. 283
Bài 49: Ham hố, tham lam. 290
Bài 50: Xiêu lạc trong vật chất. 297
  TẬP II  
Bài 51: Biết cho đi... 303
Bài 52: Trọng của người như trọng của mình 308
Bài 53: Phải đền trả. 313
  ĐIỀU RĂN THỨ TÁM.  
  Chớ làm chứng dối.  
  Lời nói không mất tiền mua... 320
Bài 55: Gian dối với Chúa Thánh Thần! 327
Bìa 56: Absalôm đẹp trai mà gian hùng. 334
Bài 57: Cái lưỡi là lửa... hỏa ngục! 339
Bài 58: Về danh dự. 344
Bài 59: Trọng danh dự. 350
Bài 60: Trọng danh dự người khác 357
Bài 61: Vu oan giá hoạ. 362
Bài 62: Nói xấu nói hành. 367
Bài 63:  CÁC BÍ TÍCH 372
Bài 64: Lãnh hay tham gia ? 378
Bài 65: Thông truyền sự sống. 384
Bài 66: Mặt chìm mặt nổi của Bí tích. 389
Bài 67: Kinh Thánh cũng là một Bí Tích ! 395
Bìa 68: Lao công tìm lương thực đời đời... 401
Bài 69: Lời ban sức sống. 407
Bài 70: Lời sưởi ấm tâm hồn. 414
Bài 70 (bis) Hãy nghe Ngài! 420
Bài 70 (ter) Không nghe lời Chúa là điều nguy hiểm ! 426
Bài 71: Làm sao gặp được Chúa ? 432
Bài 72: Tin và sống lời Chúa. 438
Bài 73: Tội nguyên tổ. 444
Bài 73 (bis) Hai phương án của Thiên Chúa. 451
Bài 74: Thế nào là cứu chuộc ? 459
Bài 70: Hãy đến cùng Giuse ! 464
Bài 75 (bis) Con dê gánh tội. 470
Bài 76: Đạo đức không đủ để được cứu rỗi... 477
  BÍ TÍCH THANH TẨY:  
  Phép Rửa - Tái sinh 485
Bài 76 (bis) Tái sinh xảy ra ở đâu ? 493
Bài 76 (ter) Chúa luyện ta cách nào ? 499
Bài 76 (quater) Đạo buồn hay đạo vui ? 506
Bài 77: Tin thì được sạch ! 514
Bài 78: Chúa làm chủ 520
Bài 79: Toa thuốc của bác sĩ Phêrô. 525
Bài 80: Hãy tin vào Chúa Giêsu ! 529
Bài 80 (bis) Sống đã rồi mới ăn! 534
Bài 81: Nước Thiên Chúa. 540
Bài 82: Nước Thiên Chúa ở đâu ? 545
Bài 83: Nước Trời nơi Cộng đoàn tiên khởi. 550
Bài 84: Thiên Đàng ở đâu ? 556
Bài 85: Đức Giêsu , nhà cách mạng xã hội vĩ đại 563
Bài 86: Không có Thánh Thần,  
  Nước Thiên Chúa sẽ tan. 571
Bài 87: Trời mới đất mới! 577
Bài 88: Một thoáng thiên đàng.... 584
Bài 89: Được cứu là cốt để thờ phượng! 592
Bài 89 (bis) Thờ phượng là một ơn phúc ? 599
Bài 91: Thờ Chúa ở đâu ? 606
Bài 92: Thờ trong Thần Khí và sự thật. 612
Bài 93: Đền Thờ là Thân thể Chúa Giêsu phục sinh. 619
Bài 94 Tất cả chúng ta đều là tư tế! 625
Bài 95: BÍ TÍCH THÊM SỨC 631
Bài 96: Không thấy Thánh Thần đâu cả.! 638
Bài 96 (bis) Thần Khí là tiền ứng trước. 643
Bài 97: Chúa Thánh Thần là ai ? 650
Bài 98: Chúa Thánh Thần đang chờ đợi bạn... 656
Bài 99: Bí tích làm cho trưởng thành 663
Bài 100: Trưởng thành trong đời sống đạo. 668