Chia sẻ những ngày lễ về Chúa, Đức Mẹ và các Thánh
Phụ đề: Trong năm Phụng vụ và Dòng Đa Minh
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000526
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014217
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014844
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích