Mở ra những kho tàng
Phụ đề: Giảng lễ Chúa nhật A,B,C. Mùa thường niên tuần 1 tới tuần 34
Nguyên tác: Sunday Preaching
Tác giả: Charles E. Miller, CM
Ký hiệu tác giả: MI-C
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A,B,C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002868
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013367
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích