Bàn tiệc Lời Chúa - Năm C
Tác giả: Lớp thần học bổ túc
Ký hiệu tác giả: LOP
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000509
Nhà xuất bản: TGM. Bùi Chu
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014840
Nhà xuất bản: TGM. Bùi Chu
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích