Bàn tiệc Lời Chúa. Chúa nhật năm C
Tác giả: Lm. Minh Kiên
Ký hiệu tác giả: MI-K
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004853
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004854
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích