Bài giảng lễ các Thánh
Phụ đề: Quanh năm
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002675
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014467
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014669
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Các Thánh Tông Đồ 7
Tiên tri Elia 10
Lễ Truyền Giáo 13
Tác vụ Giám Mục trong tương quan với Hội Thánh 16
Thánh Phanxicô Salê (24-1) 22
Thánh Phaolô trở lại (25.1) 25
Thánh Gioan Bosco (31.1) 27
Thánh Giuse (1) (19.3) 30
Thánh Giuse (2) 33
Thánh Marcô Tông Đồ (25-4) 36
Thánh Nữ Catarina Siena Tiến sĩ (29.4) 39
Thánh Philiphê (3.5) 42
Thánh Mathia (14.5) 44
Thánh Barnaba Tông Đồ (11-6) 46
Thánh Antôn thành Padova (13.6) 48
Thánh Gioan Tẩy giả (24.6) 51
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29-6) 55
Thánh Tôma Tông Đồ 58
Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (20.7) 60
Bà Maria lấy dầu thơm mà xức chân Chúa (22.7) 62
Thánh Maria Madalena (22.7) 65
Thánh Giacôbê tông đồ (25.7) 67
Thánh Gioakim và thánh Anna (26.7) 70
Thánh Nữ Marta (29.7) 73
Thánh Ignatio Logola (31.7) 75
Thánh An Phong Maria Ligori (1.8) 77
Thánh Gioan Maria Vianey (4.8) 79
Thánh Đaminh (1) (8.8) 83
Thánh Đaminh (2) 87
Thánh Đaminh (3) 91
Thánh Đaminh và Dòng Truyền Giáo 95
Thánh Lorensô (10.8) 99
Thánh Nữ Clara (11.8) 101
Thánh Maximilianô Kolbê (14.8) 104
Thánh Bartôlômêô Tông đồ (24.8) 106
Thánh Nữ Monica (27.8) 109
Thánh Augustino (28.8) 111
Thánh Matthêu Tông Đồ viết sử (21.9) 113
Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần 115
Thánh NữTêrêsa Hài Đồng Giêsu 118
Thiên Thần Bản Mạnh (2.10) 121
Thánh Phanxicô Assisi (4.10) 124
Thánh Nữ Têrêsa Avila (15.10) 127
Thánh Luca (18.10) 129
Lễ các Thánh (1.11) 131
Thánh Martinô (3.11) 134
Cung hiến Thánh Đường Laterano (9.11) 136
Thánh Nữ Cécilia (22.11) 138
Thánh Tử Đạo 141
Thánh Tử Đạo (2) 144
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11) 147
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2) 151
Thánh Anrê (30.11) 156
Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552) (3.12) 159
Thánh Stphano 162
Thánh Gioan Tông Đồ viết sử (27.12) 164
Các Thánh Anh Hài (28-12) 167
Phụ Thêm  
Lễ Tất Niên 171
Tết Nguyên Dán 174
Tết Ky Sửu (2009) 177
Mồng Hai Tết 179
Mồng Ba Tết 181
Tết Trung Thu 183
Hôn nhân Trung thành 185
Hôn nhân Tình yêu 190
Các linh hồn nơi luyện ngục 193
Lễ An Táng Dức Cha Giuse VD Duy Nhất 197
Thánh Lễ An Táng Cha cố Phaolô Trần đức Nhuận 203
Mục lục 207