Sợi chỉ đỏ - Năm C
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ
Tác giả: Lm. Carôlô
Ký hiệu tác giả: CAR
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003002
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 874
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004995
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 874
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004996
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 862
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007252
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 874
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013459
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 874
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích