Bài giảng Chúa nhật
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002443
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích