Xây nhà trên đá. Suy niệm Lời Chúa. Năm B
Tác giả: Vũ Khắc Nghiêm
Ký hiệu tác giả: VU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009311
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014751
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Mùa Vọng và Giáng Sinh  
1. Chúa Nhật 1: Con hy vọng Chúa đến 6
2. Chúa Nhật 2: Con chuẩn bị đón Chúa 9
3. Chúa Nhật 3: Ánh sáng Tin Mừng 12
4. Chúa Nhật 4: Một cuộc hòa đàm lý tưởng 15
5. Lễ Giáng Sinh: Tin Mừng cho toàn dân 19
6. Lễ Thánh Gia: Lễ của mỗi gia đinh 24
7. Lễ Hiển Linh: Lễ vật lòng thành 29
8. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: Con chí ái của Cha 33
II. Mùa Chay và Phục Sinh  
9. Chúa Nhật 1: Sám hối và tin vào Tin Mừng 37
10. Chúa Nhật 2: Muốn hạnh phúc phải vâng lời Người  40
11. Chúa Nhật 3: Đền thờ là nhà Cha Ta 44
12. Chúa Nhật 4: Tin thì sống 48
13. Chúa Nhật 5: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh  52
14. Lễ Lá: Những chiếc lá phất phơ 55
15. Lễ Tiệc Ly: Tình yêu nhập thể 58
16. Chiếu Tủ Nạn: Chết vì yêu 62
17. Lễ Phục Sinh: Đức Kitô đã sống lại thật 65
18. Chúa Nhật 2 PS: Phúc cho ai không thấy mà tin 70
19. Chúa Nhật 3 PS: Làm chứng về Thầy 73
20. Chúa Nhật 4 PS: Tôi biết chiên của Tôi 77
21. Chúa Nhật 5 PS: Thầy là cây nho, anh em là cành 80
22. Chúa Nhật 6 PS : Anh em hãy yêu thương nhau 83
23. Lễ Thăng Thiên : Lên trời 87
24. Lễ Hiện Xuống : Lễ Hiện Xuống mới 90
III. Mùa Thường Niên  
25. Lễ Chúa Ba Ngôi: Phép rửa nhân danh Chúa  94
26. Lễ Mình Máu Chúa: Này là Mình Máu Thầy 97
27. Lễ Thánh Tâm: Thánh Tâm 100
28. Chúa Nhật 2: Hãy đến mà xem 103
29. Chúa Nhật 3: Chương trình cách mạng hoàn thiện 107
30. Chúa Nhật 4: Lời đầy uy quyền 111
31. Chúa Nhật 5: Giải phóng đâu khổ 114
32. Chúa Nhật 6: Người cùi 117
33. Chúa Nhật 7: Người bất toại 119
34. Chúa Nhật 8: Vải mới rượu mới 123
35. Chúa Nhật 9: Bứt bông lúa ngày Sabát 125
36. Chúa Nhật 10: Chống các 1ay sai của quỷ vương 128
37. Chúa Nhật 11: Hạt cải nhỏ nhất 131
38. Chúa Nhật 12: Bão biển 134
39. Chúa Nhật 13: Sống chết trong tay Chúa 138
40. Chúa Nhật 14: Quê nhà bạc bẽo 141
41. Chúa Nfiậ1 15: Sứ mệnh tông đồ 145
42. Chúa Nhật 16: Thương đàn chiên bơ vơ 148
43. Chúa Nhật 17: Chúa Giêsu cầm lấy bánh 152
44. Chúa Nhật 18: Hãy tìm lương thực trường sinh 155
45. Chúa Nhật 19: Tôi là bánh từ trời xuống 159
46. Chúa Nhật 20: Tôi là bánh hằng sống 162
47. Chúa Nhật 21: Lạy Thầy, chỉ Thầy mới có lời  166
48. Chúa Nhật 22: Sao bỏ luật Chúa  171
49. Chúa Nhật 23: Hãy mỏ ra 175
50. Chúa Nhật 24: Con Người là ai ? 178
51. Chúa Nhật 25: Làm tôi tớ 182
52. Chúa Nhật 26: Tinh thần cởi mở 186
53. Chúa Nhật 27: Cả hai sẽ thành một 190
54. Chúa Nhật 28: Thanh niên giàu có 194
55. Chúa Nhật 29: Hầu hạ và hiến mạng sống 198
56. Chúa Nhật 30: Xin cho con được sáng 202
57. Chúa Nhât 31: Mến Chúa và yêu người 205
58. Chúa Nhật 32: Giá trị đạo đức 210
59. Chúa Nhật 33: Ngày Con Người ngự đến 213
60. Chúa Nhật 34: Vua Sự Thật 217