Opening the treasures
Phụ đề: A book of daily homily-meditations
Tác giả: Charles E. Miller, CM
Ký hiệu tác giả: MI-C
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003794
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1982
Khổ sách: 21
Số trang: 555
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích