Sống Lời Chúa giữa dòng đời. Năm C
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thái
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009604
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 368
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ  
Thời gian chuẩn bị: Chúa nhật thứ I mùa vọng 1
Hãy dọn đường Chúa: Chúa nhật thứ II mùa vọng 8
Tiếng gọi: Chúa nhật thứ III mùa vọng 15
Quà giáng sinh: Chúa nhật IV mùa vọng 22
Mầu nhiệm nhập thể: Lễ giáng sinh 29
Ánh sáng yêu thương: Lễ thánh gia thất 36
Sự khôn ngoan của các đạo sĩ: Lễ hiển linh 43
Giòng nước Calvê: Chúa chịu phép rửa 50
Nước hoá thành rượu: Chúa nhật II thường niên 57
Bản tuyên ngôn: Chúa nhật III thường niên 64
Người đồng hương: Chúa nhật IV thường niên 78
Đi theo Người: Chúa nhật V thường niên 78
Phúc âm cho kẻ nghèo khó: Chúa nhật VI thường niên 85
Hãy tỏ lòng thương xót: Chúa nhật VII thường niên 93
Cái rác, cái đà: Chúa nhật VIII thường niên 100
Chịu cám dỗ: Chúa nhật thứ I mùa chay 107
Phù vân: Chúa nhật thứ II mùa chay 114
Sinh hoa trái: Chúa nhật thứ III mùa chay 121
Người cha nhân hậu: Chúa nhật thứ IV mùa chay 128
Ai sạch tội: Chúa nhật thứ V mùa chay 135
Hosanna: Chúa nhật lễ lá 142
Tảng đá: Chúa nhật phục sinh 148
Vết thương, vết thẹo: Chúa nhật thứ II phục sinh 155
Phêrô và lò lửa: Chúa nhật thứ III phục sinh 162
Mục tử và đàn chiên: Chúa nhật thứ IV phục sinh 169
Hãy yêu thương nhau: Chúa nhật thứ V phục sinh 176
Thầy ban bình an: Chúa nhật thứ VI phục sinh 183
Chúng tôi xin làm chứng: Chúa thăng thiên 190
Nụ hôn của Thiên Chúa: Lễ hiện xuống 197
Thiên Chúa Ba Ngôi: Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 204
Năm chiếc bánh: Lễ Mình Máu Thánh Chúa 211
Sức mạnh của tình yêu: Chúa nhật thứ XI thường niên  218
Như Ngài đã yêu: Chúa nhật thứ XII thường niên 225
Cuộc hành trình: Chúa nhật thứ XIII thường niên 232
Cánh đồng của Chúa: Chúa nhật thứ XIV thường niên 239
Chạnh lòng thương: Chúa nhật thứ XV thường niên 246
Martha và Maria: Chúa nhật thứ XVI thường niên 253
Sức mạnh của cầu nguyện: Chúa nhật thứ XVII thường niên 260
Khát vọng: Chúa nhật thứ XVIII thường niên 268
Đất hứa: Chúa nhật thứ XIX thường niên 275
Đem lửa xuống: Chúa nhật thứ XX thường niên  282
Qua cửa hẹp: Chúa nhật thứ XXI thường niên 289
Sự khiêm nhường: Chúa nhật thứ XXII thường niên 296
Từ bỏ: Chúa nhật thứ XXIII thường niên 303
Mất mát và tìm thấy: Chúa nhật XXIV thường niên 310
Con cái sự sáng: Chúa nhật XXV thường niên 318
Tội của người giàu: Chúa nhật XXVI thường niên 324
Lòng tin: Chúa nhật XXVII thường niên  331
Trí nhớ của trái tim: Chúa nhật XXVIII thường niên 338
Phải cầu nguyện luôn: Chúa nhật XXIX thường niên 345
Hạ mình xuống: Chúa nhật XXX thường niên 352
Gia- kêu: Chúa nhật XXXI thường niên 359
Thiên Chúa của kẻ sống: Chúa nhật XXXII thường niên 366
Đền thờ Giêrusalem: Chúa nhật XXXIII thường niên 373
Xin nhớ đến tôi: Lễ Chúa Kitô Vua 380