Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm C
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000270
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002661
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013424
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013486
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích