Tin mừng hằng ngày
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ mỗi ngày
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000473
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 501
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014826
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 501
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích