Nghệ thuật giảng thuyết - Năm B
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000450
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 639
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật 1 mùa vọng 3
Chúa nhật 2 mùa vọng 17
Chúa nhật 3 mùa vọng 27
Chúa nhật 4 mùa vọng 36
Lễ đêm Giáng sinh 41
Lễ Giáng sinh ban ngày 51
Lễ Thánh gia 62
Lễ Hiển Linh 69
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 82
Chúa nhật 2 thường niên A 108
Chúa nhật 3 thường niên A 119
Lễ giao thừa 128
Lễ mồng một tết 139
Lễ mồng 2 tết 147
Chúa nhật 5 thường niên A 156
Chúa nhật 6 thường niên A 167
Chúa nhật 7 thường niên A 182
Chúa nhật 8 thường niên A 190
Thứ tư Lễ tro 195
Chúa nhật 1 - Mùa chay A 203
Chúa nhật 2 - Mùa chay A 208
Chúa nhật 3 - Mùa chay A 216
Chúa nhật Phục sinh 236
Chúa nhật 2 Phục sinh 243
Chúa nhật 3 Phục sinh 258
Chúa nhật 4Phục sinh 266
Chúa nhật 5 Phục sinh 276
Chúa nhật 6 Phục sinh 292
Chúa nhật Thăng thiên 292
Lễ hiện xuống 299
Chúa nhật Lễ Lá 308
Thứ 5 tuần thánh 319
Thứ 6 tuần thánh 329
Lễ đêm Phục sinh 338
Lễ truyền tin 352
Chúa nhật 4 mùa chay A 357
Chúa nhật 5 mùa chay A 365
Lễ Đức Chúa trời Ba Ngôi 374
Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô 383
Chúa nhật lễ Thánh Tâm 396
Lễ thánh Gioan Tẩy Giả 406
Lễ thánh Phêrô và Phaolô 414
Chúa nhật 13 quanh năm A 423
Chúa nhật 14 quanh năm A 434
Chúa nhật 15 quanh năm A 443
Chúa nhật 16 quanh năm A 452
Chúa nhật 17 quanh năm A 464
Phụ chương: Thần Khí và sự sống 472
Chúa nhật 18 quanh năm A 487
Chúa nhật 19 quanh năm A 494
Lễ Mông Triệu Đức Maria 504
Chúa nhật 20 quanh năm A 516
Chúa nhật 21 quanh năm A 524
Chúa nhật 22 quanh năm A 533
Chúa nhật 23 quanh năm A 546
Chúa nhật 24 quanh năm A 554
Chúa nhật 25 quanh năm A 573
Chúa nhật 26 quanh năm A 564
Chúa nhật 27 quanh năm A 598
Chúa nhật 28 quanh năm A 606
Chúa nhật 29 quanh năm A 622
Chúa nhật 30 quanh năm A 633
Chúa nhật 31 quanh năm A 642
Chúa nhật 32 quanh năm A 650
Chúa nhật 33 quanh năm A 660
Chúa nhật 34 quanh năm A 669