Bài giảng nhân dịp mùa Chay và Phục sinh
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002004
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009586
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014827
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Bài giảng thứ nhất:Tại vườn Giết-sê-ma-ni Đức Giêsu cầu nguyện 9
Bài giảng thứ hai: Từ vườn Ghết-sê-ma-ni đến Dinh Thượng Tế 21 
 Bài giảng thứ ba: Từ Dinh Tổng Trấn đến Đồi Gon-gô-tha 35 
 Bài giảng thứ tư: Đức Giêsu tha lỗi cho kẻ thù 47 
 Bài giảng thứ năm: Tướng cướp chiếm được nước trời 57 
 Bài giảng thứ sáu: Thưa bà đây là con của bà 67 
 Bài giảng thứ bảy: Lạy Chúa! Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? 77 
 Bài giảng thứ tám: Các Tông đồ trong những ngày thương khó và phục sinh 89 
 Bài giảng thứ chín: Các phụ nữ trong ngày Chúa sống lại 101
 Phép lành toàn xá 111