Lời Chúa cho mỗi Chúa nhật - Năm B
Tác giả: Noel Quesson
Ký hiệu tác giả: QU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001829
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 490
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007024
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích