Sống Tin mừng
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ Chúa nhật năm A
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009561
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014823
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: MÙA VỌNG NĂM A  
Chúa nhật I Mùa Vọng - Các con hãy sẵn sàng 7
Chúa nhật II Mùa Vọng - Hãy dọn đường Chúa 12
Chúa nhật III Mùa Vọng - Đấng sẽ đến 15
Chúa nhật IV Mùa Vọng - Chúa Cứu Thế giáng sinh 20
PHẦN II: MÙA GIÁNG SINH NĂM A  
Sứ điệp Giáng sinh 27
Lễ Đêm Giáng sinh 32
Lễ Thánh Gia Thất 36
Lễ Chúa Hiển Linh 40
PHẦN III: MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A  
Chúa nhật I Mùa Thường Niên - Chúa Giê su chịu phép rửa 47
Chúa nhật II Mùa Thường Niên - Đây Chiên Thiên Chúa 51
Chúa nhật III Mùa Thường Niên - Ơn cứu độ phổ quát 55
Chúa nhật IV Thường Niên - Đường hẹp 59
Chúa nhật V Thường Niên - Thắp sáng cuộc đời 62
PHẦN IV: MÙA CHAY NĂM A  
Chúa nhật I Mùa Chay - Những cuộc cám dỗ bất tận 69
Chúa nhật II Mùa Chay - Chúa tỏ hiện vinh quang 71
Chúa nhật III Mùa Chay - Xin mở mắt tâm hồn con 75
Chúa nhật IV Mùa Chay - Chữa người mù bẩm sinh 81
Chúa nhật V Mùa Chay - Lazarô sống lại 85
Chúa nhật lễ lá 89
Thứ năm Tuần Thánh -  Điên dại của tình yêu 91
PHẦN V: MÙA PHỤC SINH NĂM A  
Lễ Chúa Phục sinh 97
Chúa nhật II Phục sinh - Bình an cho các con 100
Chúa nhật III Phục sinh - Trên đường Emmau 104
Chúa nhật IV Phục sinh - Chúa Chiên lành 108
Chúa nhật V Phục sinh - Chúc thư của Chúa Kitô 111
Chúa nhật VI Phục sinh - Đấng Bảo Trợ 114
Lễ Chúa Thăng Thiên 119
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 123
PHẦN VI: MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A  
Lễ Chúa Ba Ngôi 132
Lễ Mình Máu Thánh Chúa 132
Chúa nhật XI Thường niên - Tuyển chọn nhưng không 138
Chúa nhật XII Thường niên - Anh em đừng sợ 142
Chúa nhật XIII Thường niên - Yêu sách của tình yêu 146
Chúa nhật XIV Thường niên - Mạc khải cho kẻ bé mọn 150
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 154
Chúa nhật XV Thường niên - Hạt giống Lời Chúa 157
Chúa nhật XVI Thường niên - Tỗi lỗi nào được tha thứ 160
Chúa nhật XVII Thường niên - Kho báu và ngọc quý 164
Chúa nhật XVIII Thường niên - Chia sẻ cơm áo 168
Chúa nhật XIX Thường niên - Chúa đi trên biển 172
Lễ Mẹ lên trời 176
Chúa nhật XXI Thường niên - Phêrô tuyên tín 183
Chúa nhật XXII Thường niên - Chúa Giêsu Kitô là ai? 187
Chúa nhật XXIII Thường niên - Vẽ Chân Dung 191
Chúa nhật XXIV Thường niên - Sự tha thứ 195
Chúa nhật XXV Thường niên - Thợ làm vườn nho 200
Chúa nhật XXVI Thường niên - Thái độ vâng phục 205
Lễ Mẹ Mân Côi 208
Lễ Kính Ba Tổng Thần Micae - Gabri - Raphel 211
Chúa nhật XXVIII Thường niên - Dụ ngôn tiệc cưới 214
Chúa nhật XXIX Thường niên - Nên nộp thuế chăng 218
Chúa nhật XXX Thường niên - Chúa nhật Truyền giáo 221
Chúa nhật XXXI Thường niên - Biệt phái giả hình 225
Chúa nhật XXXII Thường niên - Mười người trinh nữ 229
Chúa nhật XXXIII Thường niên - Lễ các Thánh Tử đạo 232
Chúa nhật XXXIV Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua 236