Hành trình Phục sinh
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009280
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN  
Làm chứng lòng nhân ái 5
Đổi mới nội tâm 9
Lòng bác ái, xót thươmg 13
Bốn hình ảnh về giáo xứ 19
Cộng đoàn bé nhỏ 24
Rao giảng về Nước Tròi 29
Tuyên xưng Đức Kitô 34
Đổi mới cách sống đạo 39
Phát triển tốt 44
Một gương sáng 48
Một hình ảnh có ý nghĩa 52
Vài chia sẻ riêng tư 54
Từ đức tin và kháng chiến 57
Kinh Tin kính của tôi 60
Đổi mới  63
Phát triển nhỏ trong cảnh nghèo 66
Bộ mặt đẹp của một giáo xứ 68
Đức tin và văn hóa 71
Tin mừng của Dức Kitô 74
Những phục vụ quan trọng 77
Qui tụ rộng rãi 80
Phát triển tình mến 83
Thực hành 86
Về những đối mới 90
Hãy trở về 93
Sống đức tin 98
Bác ái và cầu nguyện 101
Đức tin với những chuyển biến của lịch sử 105
Những niềm vui 108
Đẩy lùi quỉ dữ 113
Một bài thần học quí giá 116
Kêu gọi từ đôi tay bé nhỏ 119
Khiêm tốn tự hạ 122
Con người thiêng liêng 125
PHẦN II: HÀNH TRÌNH PHỤC SINH  
Đầu xuân tâm sự về đổi mới  133
Đức Kitô, Đấng Cứu độ  137
Phép rửa trong Thánh Thần 142
Hãy đến mà xem 146
Ba khám phá 150
Đức tin và văn hóa 155
Sống đạo giữa đời thường  158
Ngọn đèn đức tin 163
Phát triển chiều kích thiêng liêng 166
Việc làm 169
Mặc khải Tin mừng 173
Nền tảng thiêng liêng vững chắc 177
Xây dựng Nước Thiên Chúa 181
Ba xác tín 183
Tha thứ 182
Thực hành 191
Đối phó với quỷ dữ 196
Vâng phục Thánh ý Chúa 200
Con đường tôn vinh Thiên Chúa 204
Đặc điểm người môn đệ Đức Kitô 211
Đón nhận con đường cứu độ của Chúa Giêsu 215
Hành trình Phục sinh 219
Ơn khôn ngoan 222
Hãy tỉnh thức sống thánh lễ  226
Cố gắng trở thành con người sinh lợi 230