Mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô qua phụng vụ
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009036
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 546
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013414
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 546
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
•  Lời ngỏ  3
• Chúa Nhật I Mùa Vọng (A) 5
Chúa sẽ đến và Chúa sẽ sống lại  
• Chúa Nhật I Mùa Vọng (A) 10
Ngày vui của các dân tộc  
• Chúa Nhật I Mùa Vọng (B) 14
Chờ đợi Chúa cách tích cực  
• Chúa Nhật I Mùa Vọng  (B) 17
Hãy tỉnh thức  
• Chúa Nhật I Mùa Vọng (C) 20
Thế giới cũ này sẽ qua đi  
• Chúa Nhật II Mùa Vọng (A) 24
Đấng tràn đầy Thánh Khí  
•  Chúa Nhật II Mùa Vọng (B) 29
Chỗi dạy từ một nỗi thất vọng  
• Chúa Nhật II Mùa Vọng (C)  31
Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng ta hớn hở mừng vui  
• Chúa Nhật III Mùa Vọng (A)  33
Những dấu chỉ của tình thương  
• Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)  39
Ngày Chúa nhật là ngày giải phóng  
•  Chúa Nhật III Mùa Vọng (C)  42
Đức Chúa đang ngự giữa ngươi  
•  Chúa Nhật III Mùa Vọng (C)  45
Hãy biết chia sẻ  
•  Chúa Nhật IV Mùa Vọng (A)  50
Tên con trẻ là Emmanuel  
•  Chúa Nhật IV Mùa Vọng (A)  54
Ông Giuse là người công chính  
•  Chúa Nhật IV Mùa Vọng (B)  59
Một ngàn năm chờ đợi  
•  Chúa Nhật IV Mua Vọng (B)  63
Chúa Thánh Thần và mầu nhiệm nhập thể  
•  Chúa Nhật IV Mùa Vọng (C) 67
Quyền năng trong yếu đuối  
•  Lễ Giáng Sinh  72
Chúa đến trong cảnh đau thương của chúng ta  
•  Lễ Giáng Sinh (1) 76
Dân đi trong u tối đã thấy một luồng ánh sáng  
•  Lễ Giáng Sinh (2) 84
Noel, Mầu nhiệm tình thương  
• Lễ Giáng Sinh (3) 92
Thiên Chúa ở với chúng ta  
• Lễ Giáng Sinh (4) 97
Để nhận ra Chúa cứu thế  
•  Lễ Giáng Sinh (5) 103
Noe  
•  Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ  109
Này con đến để thi hành ý muốn của Ngài  
•  Lễ Thánh Gia Thất (A)  114
Giêsu, Maria, Giuse một gia đình gương mẫu  
•  Lễ Thánh Gia Thất (A-B-C) 119
Mắt tôi được thấy ơn cứu độ  
•  Lễ Thánh Gia Thất (B)  122
Đức Giêsu ngày càng khôn lớn  
•  Lễ Thánh Gia Thất (C)  127
Cả gia đình đi lên  
•  Lễ Hiển Linh (1)  131
Đức vu mới sinh hiện ở đâu  
. Lễ Hiển Linh (2)  135
Mầu nhiệm đã được mặc khải  
•  Lễ Hiển Linh (3)  141
Ý nghĩa ba lễ vật  
• Lễ Hiển Linh (4)  145
Chư dân sẽ đi về phái ánh sáng của Ngươi  
• Lễ Chúa chịu Phép rửa (A) 149
Con đường cứu thế của Đức Giêsu  
•  Lễ Chúa chịu phép rửa (B) 154
Đức Giêsu mặc lấy thân phận tội lỗi  
•  Lễ Chúa chịu Phép rửa (C) 156
Đấng bênh đỡ các tôi nhận  
• Chúa Biến Hình 161
Vinh quang tương lai của Đức Giêsu  
. Lễ Tro (1)  165
Bụi tro sự chết, bụi tro vinh quang  
• Lễ Tro (2) 169
Một hình thức chay tịnh  
Chấp nhận sự vắng mặt của Thiên Chúa  
• Chúa Nhật I Mùa Chay (A) 176
Đức Giêsu là ông Môisê mới  
• Chúa Nhật II Mùa Chay (B) 181
Được mời gọi sống giao ước với Thiên Chúa  
• Chúa Nhật I Mùa Chay (A) 191
Hãy nghe lời Người  
• Chúa Nhật II Mùa Chay (B) 195
Abraham nhận lại đứa con như một của lễ  
• Chúa Nhật II Mùa Chay (B) 197
Thiên Chúa đã không từ khước con của Người cho ta  
• Chúa Nhật II Mùa Chay (C)  199
Núi Tabo và núi cây dầu  
•  Chúa Nhật III Mùa Chay (A) 204
Thứ nước kỳ diệu  
• Chúa Nhật III Mùa Chay (B)  208
Đền mới của Thiên Chúa  
• Chúa Nhật III Mùa Chay (B) 212
Vai trò giáo dục của lề luật  
• Chúa Nhật III Mùa Chay C) 216
Bài học các biến cố  
• Chúa Nhật IV Mùa Chay (A) 220
Đức Giêsu là ánh sáng thế gian  
• Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)  225
Thiên Chúa cho dân người được phục hưng  
• Chúa Nhật IV Mùa Chay (B) 228
Tình yêu của Thiên Chúa và trách nhiệm của con người  
• Chúa Nhật IV Mùa Chay (C)  233
Thiên Chúa là cha và là mẹ  
• Chúa Nhật V Mùa Chay (A) 239
Đức Giêsu và sự sống lại  
• Chúa Nhật V Mùa Chay ( 244
Nếu hạt lúa mì không thối đi  
• Chúa Nhật V Mùa Chay (C) 248
Ai vô tội thì hãy nén đá trước  
• Chúa Nhật C Mùa Chay (C) 253
Này ta đang làm một việc mới  
• Chúa Nhật Lễ Lá (A) 256
Cuộc khải hoàn của tình yêu  
• Chúa Nhật Lễ Lá (B) 258
Nếu hạt lúa mì không mục nát  
• Chúa Nhật Lễ Lá (C) 263
Đức Giêsu vào thành Giêrusalem  
• Thứ 2 Tuần Thánh 268
Chúng ta giống ai?  
• Thứ 3 Tuần Thánh 275
Theo Chúa Kitô  
• Thứ 4 Tuần Thánh 279
Giờ của Đức Giêsu  
• Thứ 5 Tuần Thánh (1) 286
Yêu cho đến cùng  
• Thứ 5 Tuần Thánh (2) 291
Sống như một hành trình  
• Thứ 6 Tuần Thánh (1) 295
Mọi sự đã hoàn tất  
• Thứ 6 Tuần Thánh (2) 297
Mọi sự đã hoàn tất  
• Thứ 6 Tuần Thánh (3) 299
Suy niệm mười bốn đáng thánh giá theo Tin mừng  
• Thứ 7 Tuần Thánh (1) 306
Ý nghĩa các nghi thức  
• Thứ 7 Tuần Thánh (2) 309
Ánh sáng sự sống trong bóng đêm của sự chết  
• Chúa Nhật Phục Sinh (1) 314
Anh em đã được sống lại với Đức Kitô  
• Chúa Nhật Phục Sinh (2) 320
Tìm lại được niềm tin  
• Chúa Nhật Phục Sinh (A) 325
Những con người được đổi mới  
• Chúa Nhật Phục Sinh (B) 330
Đức Giêsu Phục Sinh rất gần với chúng ta  
• Chúa Nhật II Phục Sinh (B) 333
Đức tin của chúng ta  
• Chúa Nhật II Phục Sinh (C) 337
Đức Giêsu Phục Sinh và con người hôm nay  
• Chúa Nhật III Phục Sinh (A) 341
Cuộc hành trình của hai người môn đệ Emmau  
• Chúa Nhật III Phục Sinh (B)  347
Thiên Chúa đã tôn vinh tôi trung của Người  
• Chúa Nhật III Phục Sinh (B)  352
Chính Thầy đây  
•  Chúa Nhật III Phục Sinh (C) 355
Chúa đó  
• Chúa Nhật IV Phục Sinh (A) 360
Ta là cửa chuồng chiên  
•  Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)  264
Đức Giêsu đã chết và sống lại vì yêu thương  
• Chúa Nhật IV Phục Sinh (C)  367
Đức Giêsu là người mục tử nhân lành  
• Chúa Nhật V Phục Sinh (A)  372
Con đường đến với Chúa Cha  
• Chúa Nhật V Phục Sinh (B)  376
Sống trong Đức Kitô  
• Chúa Nhật V Phục Sinh (C) 380
Như Thầy đã yêu thương anh em  
• Chúa Nhật VI Phục Sinh (A) 385
Thầy sẽ không để các con mồ côi  
. Chúa Nhật VI Phục Sinh (B) 394
Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy  
• Chúa Nhật VI Phục Sinh (C) 399
Hội Thánh là đền thờ của Ba Ngôi  
• Lễ Chúa lên trời (A) 399
Một cuộc sống nhân loại được thăng hoa  
• Lễ Chúa Lên Trời (B) 401
Có Chúa cùng hoạt động với các ông  
•  Lễ Chúa lên Trời (C)   414
Những lời và những cả chỉ cuói cùng của Đức Giêsu  
• Lễ Hiện Xuống (1) 422
Chúa Thành Thần, một vị Thiên Chúa  
• Lễ Hiện Xuống (2) 426
Hai Kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần  
• Lễ Hiện Xuống (3) 429
Chiêm ngắm Chúa Thánh Thần qua các dẫu chỉ  
• Lễ Hiện Xuống (4) 434
Chúa Thánh Thần là tặng phẩm của Thiên Chúa  
• Lễ Hiện Xuống (5) 438
Chúa Thánh Thần và địa vị làm con Thiên Chúa  
•  Lễ Hiện Xuống (6) 442
Chúa Thánh Thần là phúc cứu độ cho con người  
• Lễ Hiện Xuống (7) 446
Vai trò từ mẫu của Chúa Thánh Thần  
•  Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (A) 451
Một cộng đoàn yêu thương  
• Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (A) 458
Thiên Chúa Ba Ngôi và cuộc sống chúng ta  
•  Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (B) 461
Đồng thừa kế với Đức Kitô  
• Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (C) 463
Sự thật toàn vẹn  
• Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (C) 466
Mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu nhiệm cứu độ  
•  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (A) 471
Của ăn vật chất và của ân tinh thần  
• Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (A) 475
Sự sống đích thực  
• Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (A)  479
Bí tích Thánh Thể và mầu Nhiệm Ba Ngôi  
•  Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (B)  483
Dấu tích xưa, nghi lễ mới  
• Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (B)  488
Ý nghĩa của máu  
• Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (C) 491
Tình yêu mạnh hơn sự chết  
•  Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (C)  495
Ba cách tiếp cận người thân  
•  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (A)  501
Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng  
•  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (B)  508
Tình yêu từ mẫu của Thiên Chúa  
• Lễ Thánh Tám Chúa Giêsu (C)  513
Chính Ta sẽ dẫn dắt chiên của Ta  
• Lễ Chúa Kitô Vua 518
Một vị vua không giống ai
 
• Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (B) 523
Vương quyền của chân lý  
• Lễ Giêsu Kitô Vua (C) 526
Thuộc dòng dõi Vua Đa Vít  
• Lễ Chúa Kitô Vua (C) 528
Trưởng tử sinh ra trước muôn loài  
• Lễ Chúa Kitô Vua 530
Vương quyền tỏa ra từ Thập giá  
NỘI DUNG