Mở kho tàng Kinh Thánh
Phụ đề: Mùa thường niên. Năm lẻ
Nguyên tác: Opening the Treasures
Tác giả: Lm. Charles E. Miller, CM
Ký hiệu tác giả: MI-C
Dịch giả: Vinh Sơn Thọ
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001821
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích