Sống Lời Chúa. Năm C
Phụ đề: Tin mừng Chúa nhật
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000392
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 497
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007260
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 497
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích