Minh họa Lời Chúa
Tác giả: L.M.T.V
Ký hiệu tác giả: LMTV
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000438
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích