Tình yêu Thiên Chúa là toàn năng
Phụ đề: Tài liệu giúp suy niệm và dọn bài giảng vào các đại lễ quanh năm
Nguyên tác: L. Amour seul ét tout puissant
Tác giả: Alain Steiger
Ký hiệu tác giả: ST-A
Dịch giả: Hoàng Trung
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000289
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích