Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật năm C
Tác giả: TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000345
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014759
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích