Tuyển tập bài giảng Chúa nhật - Năm C
Tác giả: Toà Tổng Giám Mục TP. HCM
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001822
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 426
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích