Mở ra những kho tàng
Phụ đề: Mùa thường niên. Tuần 1 tới tuần 34
Nguyên tác: Openinh the Treasures
Tác giả: Lm. Charles E. Miller, CM
Ký hiệu tác giả: MI-C
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000329
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 827
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013372
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 827
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014776
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 827
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích