Xây nhà trên đá. Suy niệm Lời Chúa. Năm C
Tác giả: Vũ Khắc Nghiêm
Ký hiệu tác giả: VU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009335
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH  
1. Chúa Nhật I: Tai họa và Hy vọng 6
2. Chúa Nhật II: Hãy dọn đường Chúa đến 10
3. Chúa Nhật III: Tôi phải làm gì 14
4. Chúa Nhật IV: Tâm tình thăm viếng 18
5. Lễ Giáng Sinh: Chúa đã tặng Người Con để cứu ta  21
6. Lễ Thánh Gia: Một nền giáo dục tuyệt vời 25
7. Lễ Hiển Linh: Ánh sáng muôn dân  29
8. Lễ Đức Giêsu chịu phép rửa: Phép rửa Thánh Thần  32
II. MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH  
9. Lễ Tro: Hãy nhớ mình là bụi tro 36
10. Chúa Nhật I: Hai lối sống 40
11. Chúa Nhật II: Biến hình và đổi đời 44
12. Chúa Nhật III: Tai họa và sám hối 48
13. Chúa Nhật IV: Ăn mừng vì con ta sống lại 52
14. Chúa Nhật V: Tử hình hay cứu sống 56
15. Lễ Lá: Yêu như điên 60
16. Lễ Tiệc Ly: Điều răn mới 64
17. Thứ sáu Tuần Thánh: Cuộc Thương khó 68
18. Lễ Vọng Phục Sinh: Phá tung mổ đá 72
19. Lễ Phục Sinh: Ông đã thấy và tin  76
20. Chúa Nhật II PS: Bình an trong tin yêu 80
21. Chúa Nhật III PS: Thầy đấy 84
22. Chúa Nhật IV PS: Chiên Tôi thi nghe tiếng Tôi 88
23. Chúa Nhật V PS: Điều răn mới 92
24. Chúa Nhật VI PS: Xa mặt không cách lỏng 96
25. Lễ Chúa lên trời: Nhìn theo hướng Người đi 100
26. Lễ Hiện Xuống: Xin đổi mới 104
III. MÙA THƯỜNG NIÊN  
27. Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi với con người 109
28. Lễ Mình Máu Chúa Kitô: Tất cả ăn no nê 113
29. Lễ Thánh Tâm: Tình yêu tìm chiên lạc 117
30. Chúa Nhật II: Tiệc cưới Cana 121
31. Chúa Nhật II: Giá trị Tin Mừng 125
32. Chúa Nhật IV: Thân phận Ngôn sứ 129
33. Chúa Nhật V : Vâng lời Thầy con thả lưới 133
34. Chúa Nhật VI : Hạnh phúc thật 137
35. Chúa Nhật VII: Bác ái vô biên 141
36. Chúa Nhật VIII: Biết rõ tốt xấu 144
37. Chúa Nhật IX: Chúa thương muôn dân 147
38. Chúa Nhật X: Chúa thương dân khổ 151
39. Chúa Nhật XI: Yêu nhiều, yêu ít 154
40. Chúa Nhật XII: Chọn mặt gửi vàng 157
41. Chúa Nhật XIII: Cuộc khởi nghĩa thiêng liêng 161
42. Chúa Nhật XIV: Thợ gặt và máy gặt 164
43. Chúa Nhật XV: Sống bác ái 168
44. Chúa Nhật XVI: Đón rước Chúa 172
45. Chúa Nhật XVII: Hãy cầu nguyện. Lạy Cha 175
46. Chúa Nhật XVIII: Biết dùng tiền của 179
47. Chúa Nhật XIX: Nước Trời cho anh em 183
48. Chúa Nhật XX: Đức Kitô là lửa tình yêu 186
49. Chúa Nhật XXI: Ai được cứu độ? 190
50. Chúa Nhật XXII: Hạ mình xuống 194
51. Chúa Nhật XXIII: Cùng đi với Đức Giêsu 198
52. Chúa Nhật XXIV: Niềm nở tiếp đón người tội lỗi 202
53. Chúa Nhật XXV: Bất trung hay trung tín 206
54. Chúa Nhật XXVI: Phú hộ và Lazarô 210
55. Chúa Nhật XXVII: Đức tin bằng hạt cải 214
56. Chúa Nhật XXVIII: Đức tin của người cùi 218
57. Chúa Nhật XXIX: Cầu nguyện với niềm tin sắt đá  222
58. Chúa Nhật XXX: Đấm ngực cầu nguyện 226
59. Chúa Nhật XXXI: Giakêu mừng rước Đức Giêsu 230
60. Chúa Nhật XXXII: Sự sống đời sau 233
61. Chúa Nhật XXXIII: Kiên trì trước sức tàn phá 237
62. Chúa Nhật XXXIV: Lễ Chúa Kitô Vua 241