Bài giảng Chúa nhật
Phụ đề: Tháng 11 năm 2007
Tác giả: Enzo Lodi
Ký hiệu tác giả: LO-E
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002403
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích