Sợi chỉ đỏ - Năm B
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ
Tác giả: Lm. Carôlô
Ký hiệu tác giả: CAR
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000468
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 810
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004992
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004993
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 810
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích