Lời Chúa cho mỗi ngày
Phụ đề: Mùa Chay - Mùa Phục sinh và Mùa Thường niên (Tuần X - XV)
Tác giả: Noel Quesson
Ký hiệu tác giả: QU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007026
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 718
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015511
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 718
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích