Suy niệm Tin mừng Chúa nhật. Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003452
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích