Bài giảng Chúa nhật. Năm A
Tác giả: Uỷ Ban Kinh Thánh thuộc HĐGM Việt Nam
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007216
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MÙA VỌNG 5
Chúa Nhật I MV: Anh em hãy anh thức 6
Chúa Nhật II MV: Nước Trời 10
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 14
Chúa Nhật III MV: Thầy có thật là Đấng phải đến không? 26
Chúa Nhật IV MV: Emmanuen 31
MÙA GIÁNG SINH 35
Lế Giáng Sinh - Thánh Lễ Ban Đêm: Một Hài Nhi đã chào đời 36
Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ban Ngày: "Ngôi Lời đã trở nên Người phàm" 45
Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ban Ngày: Một trời một vực 50
Thánh Gia Thất: Những thăng trầm của đời sống gia đình 53
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 57
Lễ Hiển Linh: Giáo Hội, Bí tích Hiệp nhất 65
MÙA THƯỜNG NIÊN 75
Chúa Nhật I: Đức Giêsu chịu phép Rửa 76
Chúa Nhật II: Ơn gọi và Ơn cứu Độ 85
Chúa Nhật III: "Anh em hãy hối cải vì Nước Trời đã đến gần" 91
Chúa Nhật IV: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó 102
Chúa Nhật V: Sứ mạng của các môn đệ 106
Chúa Nhật VI: Đi trong đường lối của Thiên Chúa 112
Chúa Nhật VII: Sự thánh thiện của con cái Thiên Chúa 118
Chúa Nhật VIII: Sự Ân cần săn sóc của Thiên Chúa 123
MÙA CHAY 129
Thứ tư Lễ tro: Lòng đạo đức trung thực 130
Chúa Nhật I: Đức Giêsu chịu thử thách trong hoang địa 134
Chúa Nhật II: Lắng nghe tiếng Chúa 142
Thánh Giuse, Bạn Trăm năm Đức Maria 149
Vấn đề Đức công chính của Thánh Giuse 155
Chúa Nhật III: Giải quyết một cơn khát 159
Lễ truyền Tin: Tin Vào Thiên Chúa 162
Chúa Nhật IV: Ánh sáng Đức Tin 166
Chúa Nhật V: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống 169
Chúa Nhật Lễ Lá: Mầu nhiệm Thương khó 175
MÙA PHỤC SINH 179
Lễ Phục Sinh: Đức Giêsu đã sống lại 180
Chúa Nhật II: Các cửa đều đóng kín 185
Chúa Nhật III: Gặp gỡ trên đường Emmau 190
Chúa Nhật IV: Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành 194
Chúa Nhật V: Chúa Thánh Thần, Thần khí sự thật 204
Lễ Thăng Thiên: Đức Giêsu được rước lên trời 209
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Chúa Thánh Thần khai sinh Giáo Hội 215
MÙA THƯỜNG NIÊN 219
Lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa Yêu mến thế gian 220
Lễ Mình Máu Chúa Kitô: " Đây là Bánh từ Trời xuống" 224
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lòng hiền hậu và khiêm nhường 231
Thánh Lễ Phêrô và Phaolô: Tội lỗi và ân sủng 239
Chúa Nhật XIV: Hãy đến cùng tôi 242
Chúa Nhật XV: Hiệu năng của Lời 247
Chúa Nhật XVI: Câu chuyện Nước Trời 252
Chúa Nhật XVII: Thế nào là khôn ngoan 257
Chúa Nhật XVIII: Ai nấy đều được ăn no nê 262
Chúa Nhật XIX: Tin trong giông tố 267
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ" 269
Chúa Nhật XX: Ơn cứu độ phổ quát 285
Chúa Nhật XXI: Phêrô tuyên tín và Đức Giêsu tro quyền lãnh đạo 291
Chúa Nhật XXII: Chuyến xe cuộc đời 296
Chúa Nhật XXIII: Bổn phận sửa lỗi cho nhau 300
Lễ suy tôn Thánh giá: Thánh giá là nơi Thiên Chúa bày tỏ tận mức tình yêu 304
Chúa Nhật XXV: Tư tưởng của Thiên Chúa 311
Chúa Nhật XXVI: Trách nhiệm hoán cải 316
Chúa Nhật XXVII: Công trình kỳ diệu của Thiên Chúa 320
Chúa Nhật XXVIII: Ơn cứu độ phổ quát 327
Chúa Nhật XXĨ: "Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa" 332
Hai điều răn 338
Chúa Nhật XXX: Các mối phúc 342
Chúa Nhật XXXI: Quyền bính trong Giáo Hội 356
Cung hiến thánh đường Latêranô: Đền thờ đích thật 369
Chúa Nhật XXXII: Hãy luôn sống trong thế sẵn sáng chờ đón chúa đến 375
Chúa Nhật XXXIII: Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh 382
Chúa Nhật XXXIV: Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ: cuộc phán xét chung 388
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát 395