Niềm vui chia sẻ. Bài giảng Chúa nhật năm A
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000738
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014831
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích