Tin mừng Chúa nhật - Năm C
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ
Tác giả: André Sève
Ký hiệu tác giả: SE-A
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C- T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002503
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 333
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích