Suy niệm Tin mừng hằng ngày
Phụ đề: Mùa Vọng và Giáng Sinh
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003004
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004914
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích