Lời Chúa cho mỗi ngày
Phụ đề: Mùa Thường niên (Tuần XVI - XXXIV)
Tác giả: Noel Quesson
Ký hiệu tác giả: QU-N
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007027
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 728
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015532
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 728
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích